Posts Tagged ‘hepatit tedavisi’

HEPATİT G

Thursday, September 18th, 2008

Karaciğerde enfeksiyon etkeni olan hepatit etkeni virüslerden biri olan hepatit G virüsü yeni bulunmuş (laboratuarda yeni tespit edilmiş) bir viral hepatit virüs türüdür. Özellikle uyuşturucu kullananlar, diyaliz hastaları ve hemofili hastalığı olan kişilerde normal popülasyona göre pozitiflik oranı yüksektir. Kronik hepatite yol açıp açmadığı konusunda çalışmalar devam etmektedir. Ancak şu anda ciddi anlamda karaciğerde bir probleme yol açmadığı yayınlanmaktadır. Flavi virüs denilen aileden olan hepatit G virüsü bir RNA virüsüdür. Amerika Birleşik Devletleri’nde kan vericilerinin % 2 sinde tarama testleri sonucunda pozitif sonuçlar çıkmıştır.

HEPATİT G NASIL BULAŞIR?

Hepati G nin de kan ve kan ürünleri ile bulaştığı yönünde yayınlar son 5-10 yıl içinde çeşitli kliniklerce yayınlanmıştır.

Bu yazı toplamda 1663, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

HEPATİT E

Thursday, September 18th, 2008

Özellikle Hindistan, Asya’nın bir kısmı ve Afrika da görülen bu hepatit E virüsü oral-fekal yani ağız dışkı yolu ile geçiş göstermektedir. Özellikle Endonezya da % 40 a varan bir taşıyıcılık oranından bahsedilmektedir.Türkiye de ise hepatit

E taşıyıcılığı % 5 civarındadır. Avrupa da hepatit E taşıyıcılığı % 1 bile değildir.

KLİNİK SONUÇLAR

Hepatit E nin en önemli klinik sonucu gebelerde % 10-20 ye varan bir ölüm riskine sebep olmasıdır.

Bu yazı toplamda 1814, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

HEPATİT D

Thursday, September 18th, 2008

Hepatit D çoğalabilmesi için Hepatit B virüsüne ihtiyaç duyması bakımından bu ailedeki enteresan viral hepatitlardendir.

HEPATİT D VE İKİ FARKLI FORM

Ya hepatit B ile aynı anda alınır ve geçirilir.

Ya da hepatit b geçirmiş kronik hepatit B si kişilerin daha sonara bu virüsle karşılaşması ile olur. (more…)

Bu yazı toplamda 1541, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

HEPATİT C

Thursday, September 18th, 2008

Hepatit C virüslerle bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Son zamanlarda tıp literatüründe de yayınların sayısı arttıkça hepatit C ile ilgili bilgilerimizde artmaktadır.

Hastalık çoğu zaman akut(aniden ve kısa sürede) başlar. Hafif ve orta derecede geçirilen bir takım belirtiler kişi tarafından çoğu zaman algılanmaz. Bu arada karaciğer enzimlerinde hafif yükselme ile giden bir kan tablosu hakimdir. Akut dönemde hastalığı geçiren kişilerin yaklaşık % 85 inde hastalık kronik hepatit e doğru gider. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Ve dahada önemlisi bu hastaların % 20 sinde siroz denilen( siroz = Kronik yaygın ve ilerleyici karaciğer iltihabı) tablo ortaya çıkar. (more…)

Bu yazı toplamda 1662, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

HEPATİT B

Thursday, September 18th, 2008

Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan karaciğer hücre iltihabı ve hasarı hepatit B hastalığı olarak tanımlanır. Ülkemizde taşıyıcılık oranı %3 ile %7 arasındadır.

HEPATİT B NASIL BULAŞIR ?

İnsandan insana vücut sıvıları yolu geçer:

* Kan
* Semen (meni)
* Vajinal sıvı ve salgılar (adet kanı dahil)
* Doğum sırasında anneden bebeğe geçiş (perinatal hepatit) (more…)

Bu yazı toplamda 1419, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

HEPATİT A

Thursday, September 18th, 2008

Hepatna virüs denilen aileye mensup olan hepatit A virüsü bir RNA virüsüdür.Hepatit a virüsü karaciğerde akut iltihaplanmaya sebep olur.

HEPATİT A VE KLİNİK SEYİR

Genellikle çocukluk döneminde geçirilir. Klinik olarak 6 ile 12 ay arasında hepatit A enfeksiyonu geçer. Bazı hastalarda safra sistemini tıkama nadiren olsa görülür. Çok düşük bir olasılıkla hepatit A fulminan hepatit denilen ciddi bir karaciğer hasarı ile giden tipe yada kronik (müzmin) forma dönüşebilir. bu durum ciddi sorunlara yol açabilir.

HEPATİT A DA TEŞHİS:

Anti-HAV IgM denilen anti serumun erkan dönemde kanda bulunması ile teşhis edilir.

HEPATİT A NASIL BULAŞIR?

Hepatit A tıpta oral-fekal yol denilen ağız dışkı yolu ile bulaşır. Enfekte su veya besinlerin alınmasını takiben ortaya çıkar. Burada önemli olan toplu bakım hizmeti verilen yerlerde bu virüsün bulaşma riskinin olduğunun bilinmesi önemlidir. (okul, anaokulu…)

Bu yazı toplamda 1388, bugün ise 1 kez görüntülenmiş